Przejdź do treści

Decentralizacja-nowy etap

  • przez

20 lutego 2019 roku na portalu rządu Ukrainy poinformowano, że Rada Ministrów zatwierdziła plan działań na rzecz wdrożenia nowego etapu reformy samorządu lokalnego i terytorialnej organizacji władzy na Ukrainie w latach 2019-2021.

Plan zawiera sześć głównych zadań:

  1. Tworzenie nowej podstawy terytorialnej dla działalności władz na poziomie hromad i okręgów.
  2. Przekazanie uprawnień organów wykonawczych organom samorządu terytorialnego.
  3. Stworzenie właściwej bazy zasobów dla realizacji uprawnień władz lokalnych.
  4. Tworzenie skutecznego systemu obsługi w organach samorządu lokalnego.
  5. Organizacja systemu kontroli państwa i nadzoru nad legalnością działań jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Rozwój form demokracji bezpośredniej: wybory, referendum.

„Aby wykonać te zadania potrzebne są działania Rady Najwyższej, Gabinetu Ministrów Ukrainy, ekspertów, partnerów międzynarodowych. Ważne są również wysiłki władz regionalnych i lokalnych, które nadal mają czas na podjęcie decyzji o połączeniu społeczności” – skomentował pierwszy wiceminister rozwoju regionalnego, budownictwa, mieszkalnictwa i usług i komunalnych Wiaczesław Nehoda. Minister zauważył, że reforma okazała się skuteczna, ponieważ jej wyniki można zaobserwować w prawie każdej hromadzie w kraju. „Hromady, które skorzystały wcześniej z możliwości reform, wyprzedzają tych, którzy wciąż się wahają lub nie są w stanie podjąć decyzji o połączeniu sił z sąsiadami. I tutaj mówimy nie tylko o budownictwie i modernizacji w zjednoczonych hromadach i miastach. Znacznie cenniejsza jest wiedza i doświadczenie zdobyte przez liderów w zjednoczonych hromadach po latach pracy w nowym środowisku” – powiedział W.Nehoda.

Podkreślił, że nikt nie ma wątpliwości, co do konieczności kontynuowania decentralizacji, z wyjątkiem tych, którzy są przyzwyczajeni do stawiania własnych interesów ponad interesami mieszkańców społeczności. „Więc nie ma powodów, aby wstrzymać reformę. Nadszedł czas, aby podjąć skonsolidować szybkie decyzje w ważnych sprawach”- powiedział Wiaczesław Nehoda.

Ukraine