Przejdź do treści

Projekt pomocy technicznej na Ukrainie „E-ETAP”

  • przez

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE, www.kape.gov.pl) oraz Fundacja Poszanowania Energii (FPE, https://fpe.org.pl) z siedzibami w Warszawie, mają zaszczyt poinformować, że rozpoczynają realizację projektu pomocy technicznej na Ukrainie pt.: „E-ETAP” (w jęz. ukraińskim: Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні) i, że z dniem 6 września 2019 rozpoczęto nabór na nieodpłatne, 10-dniowe szkolenia dla kandydatów na trenerów audytu energetycznego w budownictwie, które będą się odbywały w Warszawie. Szczegóły dotyczące projektu, rekrutacji oraz wymagań dla kandydatów na trenerów znajdują się na stronie projektu:

www.e-etap.com.ua

Projekt „E-ETAP” jest realizowany w ramach współpracy z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i został akceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy (MINREGION) na początku 2019 roku. Projekt, którego realizacja przewidywana jest na okres 2019-2020, będzie finansowany w całości przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (www.nfosigw.gov.pl). Projekt uzyskał poparcie Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem projektu E-ETAP jest podwyższenie kwalifikacji szerokiej grupy specjalistów ukraińskich wykonujących audyty energetyczne budynków, co powinno pomóc na szerszą skalę w efektywnym:

  • przygotowywaniu analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji termomodernizacyjnych (audyty energetyczne z pełnym zakresem termomodernizacji),
  • opracowywaniu świadectw energetycznych budynków zgodnych z ukraińskim ustawodawstwem,
  • wspieraniu HOA’s w przygotowywania wymaganych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby uzyskania dofinansowania z Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy.

 

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach. 

Faza I obejmuje nieodpłatne szkolenie 60 doświadczonych w wykonywaniu audytów energetycznych budynków kandydatów z Ukrainy na trenerów/wykładowców audytu energetycznego, natomiast w Fazie II, trenerzy, którzy ukończą z powodzeniem szkolenie w Warszawie, będą brali udział w szkoleniach dla nowych kandydatów na audytorów energetycznych na terenie całej Ukrainy – ta grupa docelowa będzie liczyć 340 specjalistów w zakresie, budownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji, energetyki. Łącznie przewiduje się wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na potrzeby programów termomodernizacji budynków na Ukrainie, obecnych i przyszłych.

Zapraszamy specjalistów z doświadczeniem w wykonywaniu audytów energetycznych budynków do zapoznania się ze szczegółami projektu E-ETAP i wzięcia udziału w tym bardzo ważnym projekcie dla rozwoju rynku efektywności energetycznej oraz auditingu energetycznego na Ukrainie. Równocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji w środowisku inżynierskim i specjalistów związanym z budownictwem.

Ukraine