Przejdź do treści

Dalej z energią!

  • przez

Dalej z energią!

Projekt „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” był realizowany od 1 czerwca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza kontynuuje współpracę z obwodem charkowskim i utrzymuje kontakty z hromadami objętymi projektem. Spotkaliśmy się podczas Forum Ukraina- Europa w Rzeszowie       ( styczeń 2019 ) i Baltic Business Forum w Świnoujściu ( kwiecień 2019). W kwietniu 2019 roku miała też miejsce wizyta przedstawicieli Izby z Charkowie.

W następstwie projektu „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie”,                                w 6 hromadach obwodu charkowskiego kontynuowane są prace mające na celu zapewnienie efektywności energetycznej obiektów, które liczą się na bilansach hromad. Przedstawiciele społeczności lokalnych aktywnie uczestniczą w różnych projektach, korzystając z wiedzy zdobytej dzięki „Naszej energii…”.

Oto przykłady.

Czkałowska Hromada (Чкалівська ОТГ):

— Przez dwa lata pracy na rzecz efektywności energetycznej oraz lepszego wykorzystania środków publicznych i oszczędzania energii, w energoefektywność zainwestowano 41,15 mln UAH (budżet:  państwa, regionu, lokalny).

— Zgodnie z umową z projektem UE / UNDP „Stowarzyszenie właścicieli domów na rzecz wdrażania rozwiązań w zakresie zrównoważonej efektywności energetycznej” (HOUSES) 2 lipca 2019 przeprowadzono dwa szkolenia na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
— W ramach projektu „ENERGIA SŁONECZNA – DOBROBYT HROMAD”, realizowanego w ramach konkursu regionalnego „Razem dla Przyszłości”, 16.09.2019 roku na dachu przedszkola Koroboczkyńskiego zainstalowano panele słoneczne. W tym projekcie ważna jest nie tylko zielona energia wytwarzana przez stację, ale także możliwość  nauczenia uczniów nowych technologii. Zdalny dostęp do systemu monitoringu przez link https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem… pozwala obserwować pracę tego obiektu na lekcjach lub w domu, na komputerze czy smartfonie. Społeczność, oprócz  wiedzy  i oszczędności na elektryczności, otrzyma wyniki pełnych badań potencjału energii słonecznej w hromadzie, które będą podstawą dla budowy większej farmy fotowoltaicznej na użytek komunalny.

— Kontynuowane są  prace nad termomodernizacją placówek oświatowych w  hromadzie, zakończono pełną termomodernizację liceum ogólnokształcącego w  dzielnicy Lebeszhyansky.

— Przewodniczący Czkałowskiej Hromady, po realizacji projektu „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”, doradza przewodniczącym innych hromad w obwodzie charkowskim oraz z innych regionów Ukrainy w sprawach  efektywności energetycznej. Kontynuuje także prace nad zapewnieniem środków na rzecz efektywności energetycznej dla hromady.

Maliniwska Hromada (Малинівська ОТГ)

— W maju 2019 roku hromada przystąpiła do realizacji projektu „Smart energy – bezpłatne wdrożenie systemu zarządzania energią i inteligentnego systemu monitorowania energii z wprowadzaniem danych do ogólnoukraińskiego systemu”. W celu spełnienia warunków tego projektu w hromadzie rozpoczęto proces wprowadzania monitorowania energii.

— 14 września 2019 w Maliniwce otwarto nowe ambulatorium, finansowane z funduszy państwowych, budżetu regionalnego i lokalnego, wybudowane z uwzględnieniem  zasad efektywności energetycznej.

Nowowodolażska Hromada (Нововодолазька ОТ

— Hromada uczestniczyła w konkursie do projektu „Efektywność energetyczna w hromadach ІІ „, organizowanym przez Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, w imieniu niemieckiego Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) i programu U-LEAD z Europą.

— 5 marca 2019 roku hromada otrzymała zestawy urządzeń do zarządzania energią. Każdy zestaw składa się z profesjonalnych narzędzi do pomiaru parametrów technicznych efektywności energetycznej i jest pomocny w pracy menedżera energii.

— Dwóch przedstawicieli hromady zostało przeszkolonych w zakresie projektu i kontynuują termomodernizację budynków.

Rogańska Hromada (Роганська ОТГ)

— W dniu 17 sierpnia 2019 r., jako pierwsza na Ukrainie, hromadska instytucja opieki zdrowotnej otrzymała nowoczesny, dwukierunkowy, dynamiczny moduł śledzący energię słońca. W wiosce Rogań, w komunalnym Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 , zainstalowało solarny dwukierunkowy dynamiczny moduł śledzący o mocy 5 kW i stację pogodową. Panele fotowoltaiczne zamontowane na trackerze słonecznym pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej i zwiększają poziom wytwarzania energii o 30-45 % w porównaniu do systemów statycznych. Panel słoneczny, który sam powraca do słońca, da około 80% energii na użytek miejscowego ambulatorium, które obsługuje około 3500 mieszkańców hromady.

Zaczepiłiwska Hromada (Зачепилівська ОТГ)

— 31 stycznia 2019 roku hromada stała się sygnatariuszem „Porozumienia Burmistrzów”, przyjmując w ten sposób dobrowolne zobowiązanie do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na własnym terytorium.

— W maju 2019 roku hromada została wybrana do realizacji projektu „Smart energy – bezpłatne wdrożenie systemu zarządzania energią i inteligentnego systemu monitorowania energii z wprowadzaniem danych do ogólnoukraińskiego systemu”. W celu spełnienia warunków tego projektu w społeczności rozpoczęto proces wprowadzania monitorowania energii.

— Obecnie harmonizuje się porozumienie z firmą, która dostarcza ciepło dla szpitala oraz szkoły średniej. W szczególności chodzi o to, aby nie rozszerzyć umowy najmu kotłowni, która zapewniała ciepło pomieszczeniom szpitala, lecz uzyskać możliwość nabycia kotłowni do ogrzewania, który zapewnia ciepło także w szkole średniej w  hromadzie. W okresie zimowym lokalny budżet traci dwa razy więcej pieniędzy na ogrzewanie tych budynków, niż wynoszą koszty kotłowni będących własnością hromady.

Kolomacka Hromada (Коломацька ОТГ)- nie była objęta projektem, nie uzyskała pisemnych  rekomendacji, ale jej przedstawiciel wziął udział w study tour do Polski i w późniejszych szkoleniach w Charkowie.

—Nowo otwarte centrum usług administracyjnych zostało  zbudowane z wykorzystaniem technologii oszczędzania energii, w oparciu o nową wiedzę zdobytą w ramach projektu „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie”

Zdaniem naszych ukraińskich partnerów, a zwłaszcza zespołu tworzącego Charkowskie Centrum Rozwoju Demokracji Lokalnej, dzięki projektowi „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie” osiągnięto następujące rezultaty:

  1. W społecznościach lokalnych i wśród samorządowców obwodu charkowskiego upowszechniono informacje o potrzebie wdrażania zasad i praktyk efektywności energetycznej, jako głównego elementu zwiększania zdolności obszarów wiejskich.
  2. Doświadczenia społeczności Charkowszczyzny stały się przykładem dla innych regionów Ukrainy, hromady objęte projektem świadczyły dla innych hromad doradztwo w kwestiach związanych z efektywnością energetyczną.
  3. OTG zaangażowały się w więcej projektów i programów międzynarodowej pomocy technicznej mających na celu uzyskanie kwalifikacji i możliwości wdrożenia ich we własnych hromadach.
  4. Zintensyfikowano działania w celu poprawienia efektywności energetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości komunalnych.
  5. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz środków inwestycyjnych.

Materiał przygotowano na podstawie informacji ukraińskich partnerów i beneficjentów projektu „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”.

Ukraine