Przejdź do treści

CELE PROJEKTU

„Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” to projekt, realizowany
w partnerstwie Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej
i Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizowany był od
1 czerwca 2018 roku do 30 listopada 2018 roku.

Rewolucja  Godności  2013-2014 roku  uwolniła na Ukrainie zasoby  aktywności społecznej
i dała impuls do zmian. W 2014 roku rozpoczęto   reformę samorządu terytorialnego, przekształcając strukturę podziału terytorialnego, delegując do samorządów znaczne kompetencje i środki, wcześniej rozdzielane centralnie. Władze centralne zachęcają rozdrobione, małe ludnościowo hromady do dobrowolnego tworzenia zjednoczonych hromad. Proces decentralizacji, według ostatnich oświadczeń rządu Ukrainy, ma być zakończony w 2020 roku.

W latach 2014–17 Ukraina znacząco zmniejszyła zużycie surowców energetycznych. Głównymi tego przyczynami były kryzys gospodarczy, aneksja Krymu i wojna w Donbasie. Jednocześnie, na tle złej sytuacji finansowej i socjalnej ukraińscy odbiorcy energii zaczęli obchodzić się z nią bardziej racjonalnie. Powodem tego był wzrost cen na wszystkie rodzaje energii. Członkostwo Ukrainy w Energy Community wymusiło pakiet  zmian legislacyjnych, które zaczęły być wdrażane  po Rewolucji Godności. Ustawa o termomodernizacji budynków instytucji publicznych na Ukrainie, Ustawa o dostosowaniu prawa Ukrainy do statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej są dobrą podstawą, ale same w sobie nie wywołają  aktywności nowo wybranych władz połączonych hromad.

Dlatego postanowiliśmy pokazać im polskie doświadczenia. Polskie gminy przeprowadzały audyty energetyczne gmin, budynków komunalnych, tworzyły zachęty dla tworzenia lokalnych rozproszonych źródeł energii, promowały korzystanie z lokalnych zasobów Odnawialnych Źródeł Energii. Polscy przedsiębiorcy z sektora MSP stworzyli wiele unikalnych technologii i urządzeń, które znalazły zastosowanie w gminach.

Celem projektu było przeprowadzenie analiz energetycznych w 5 wybranych hromadach obwodu charkowskiego, przekazanie władzom i specjalistom z tych hromad wiedzy w zakresie energoefektywności oraz pozyskiwania środków inwestycyjnych do realizacji płynących
z audytów rekomendacji.

 

Długofalowym  celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej ukraińskich połączonych hromad, przez świadome realizowanie inwestycji energoefektywnych opartych
o wnioski z audytów energetycznych.

Ukraine