Przejdź do treści

DECENTRALIZACJA

Od 2015 roku w Ukrainie wdraża się w życie reforma samorządu lokalnego. W tym czasie zostało utworzono 833 zjednoczonych społeczności – 72% planowanej liczby, zgodnie z wizją Rządu. Według opinii ekspertów europejskich – decentralizacja i reforma samorządu lokalnego odnoszą największe sukcesy ze wszystkich rozpoczętych reform, które już przynoszą konkretne rezultaty dla każdego regionu kraju.

Region Charkowa również wykazuje dobre wyniki, na dzień dzisiejszy utworzono 17 z 58 potencjalnych społeczności – 30% planowanego planu perspektywicznego dla utworzenia społeczności regionu Charkowa. Jesteśmy na pierwszym miejscu w rankingu ogólnokrajowym, oceniającym możliwości nowoutworzonych społeczności, które charakteryzuje przede wszystkim populacja. W regionie Charkowa nie ma społeczności liczących mniej niż 6 tysięcy osób, a 47% z nich liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców. Po połączeniu, przed społecznościami pojawiły się nowe możliwości. W ciągu 9 miesięcy 2018 roku budżety własne obwodów charkowskich wzrosły średnio aż 3 razy, są także społeczności, gdzie wzrost osiągnął 9 razy.

Przedstawiciele zjednoczonych społeczności uczą się, jak właściwie wykorzystywać swoje zasoby, rozwijać swoje terytoria, w tym wykorzystując doświadczenia europejskich kolegów, w szczególności ich najbliższych sąsiadów. Organizujemy wizyty studyjne do gmin Rzeczypospolitej Polskiej i badamy doświadczenie skutecznego zarządzania. Jako przykład, w tym roku Region Charków stał się regionem pilotażowym, w którym wspólnie z naszymi partnerami – Fundacją Solidarności Międzynarodowej, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniem Rolniczym i Konsulatem Generalnym RP w Charkowie – zrealizowaliśmy projekt „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie” mająca na celu kształtowanie polityki efektywności energetycznej w OTG regionu Charkowa.

            Jestem przekonana, że ten projekt będzie znaczącym impulsem dla naszych społeczności w procesie zmiany podejścia do zarządzania oraz zmiany świadomości i zrozumienia polityk efektywności energetycznej, co jest rzeczywiście integralną częścią sukcesu i potencjału społeczności. Współpraca ta po raz kolejny potwierdza, że decentralizacja jest reformą, która oferuje wiele możliwości, międzynarodowe wsparcie i dużą liczbę narzędzi służących rozwojowi ich terytoriów.

Diana Barinova - Dyrektor Charkowskiego Centrum Rozwoju Demokracji Lokalnej (U-LEAD)
Ukraine