Przejdź do treści

Edward Budny, dyrektor POL-UKR NATURAL SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Sumach

Wiem, że polscy inwestorzy pomimo intensywnej pracy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej nadal boją się rynku ukraińskiego. Rosjanie często używają takiego powiedzenia: „kto nie ryzykujet, szmpanskogo nie pijot”. Ja zaryzykowałem i już czwarty rok prowadzę działalność na rynku ukraińskim.

Przyszliśmy tutaj z gotowymi rozwiązaniami technologicznymi. Aby przekonać inwestorów ukraińskich nie można było pokazać folderu reklamowego i opowiadać, że kocioł na biomasę, spalający w palniku pellety, może dać oszczędności- w stosunku do przestarzałego kotła gazowego- na poziomie 50%. Trzeba pokazywać przykłady. Nasza pierwsza realizacja, kocioł na peletach, ogrzewający dom o powierzchni 360 m2, pozwolił już w pierwszym roku na oszczędności na poziomie 40%. Za zgodą właściciela domu, stał się żywym obiektem demonstracyjnym. Przychodzili do tego domu i mer miasta Sumy, i jego zastępcy, i gubernator Obwodu Sumskiego z zastępcami. Częstymi gośćmi byli naczelnicy różnych departamentów, prywatni inwestorzy, którzy chcieli podotykać, wyjaśnić zasady działania, a u właściciela kotłowni wypytać o efekty i opinię.

Funkcjonowaliśmy opierając się raczej na „marketingu szeptanym”, niż na ulotkach, stronach internetowych, itp. Zrealizowaliśmy już 20 kotłowni pracujących na palnikach pelletowych, praktycznie w całej Ukrainie. Nasze urządzenia pracują w Sumach i województwie sumskim, Mariupolu, Krzywym Rogu, Kamieńcu Podolskim. Wszędzie stanowią dobrze funkcjonującą reklamę. .Wszystkie zrealizowane przez nas kotłownie wykonujemy „pod klucz” . Kilka naszych kotłowni ogrzewa obiekty sakralne (kościoły i klasztory), a także budynki Caritas na terytorium Ukrainy. Są to trudne zagadnienia techniczne, ze względu na duże powierzchnie i potężne kubatury tych budynków. Jednak i te zadania rozwiązujemy ku zadowoleniu inwestorów.

Wykonujemy audyt energetyczny, dobieramy urzadzenia,wykonujemy projekt, dostarczamy na obiekt urządzenia, montujemy, uruchamiamy, szkolimy obsługę i przekazujemy obiekt inwestorowi. Często też rekomendujemy dostawcę, wskazujemy źródła dostaw pelletu (a częstokroć sami organizujem dostawy tego paliwa).
Firma Pol Ukr Natural System Sp. z o.o. prowadzi działania, by pozyskać ziemię pod instalacje fotowoltaiczne (PV), dysponuje działkami o powierzchni od 8 ha do 60 ha z przeznaczeniem na instalacje naziemne PV i instalacje turbin wiatrowych, z wydanymi wstępnymi warunkami przyłączeniowymi do linii 110 kV. Obecnie poszukuje współinwestorów lub inwestorów.

Ponadto prowadzone są intensywne rozmowy z dwoma właścicielami dużych farm trzody chlewnej na budowę rolniczych biogazowni, które pozwolą na utylizację gnojowicy i zarabianie na produkcji ciepła i sprzedaży prądu elektrycznego. „Zielone taryfy” w Ukrainie są jednymi z najwyższych w Europie.
RUSZAJMY WIĘC, BRACIA POLACY, NA UKRAINĘ !

Ukraine