Przejdź do treści

Michał Jarosiński – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Podstawowym problemem zaobserwowanym w hromadach jest brak optymalizacji wykorzystania przestrzeni użytkowej. Hromady mają dużo budynków, w większości nie są one jednak zapełnione i wykorzystywane w całości. Zdarza się, że w budynku który ogrzewany jest w całości, wykorzystywanych jest zaledwie kilka pomieszczeń. Podobnie sytuacja wygląda z pomieszczeniami używanymi sporadycznie. Obiekty takie, jak hale sportowe czy sale widowiskowe ogrzewane są często przez cały czas, niezależnie od tego, czy ktoś w nich przebywa. Zaleca się zatem ograniczenie ilości ogrzewanych budynków, poprzez łączenie ich funkcji i pełniejsze ich wykorzystywanie.

Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie pomieszczeń szkoły do prowadzenia popołudniowych zajęć pozalekcyjnych. W pomieszczeniach użytkowanych sporadycznie takich jak np. sala widowiskowa zaleca się utrzymywanie temperatury na poziomie 8-12°C. System ogrzewania powinien zapewnić możliwie szybkie nagrzanie pomieszczenia. Zaleca się zatem ogrzewanie powietrzne, za pomocą nagrzewnic albo bezpośrednio za pomocą gorącego powietrza z pieca.
Bardzo dużym problemem w hromadach jest brak sterowania produkcją ciepła. Chodzi o dostosowanie jej do chwilowego zapotrzebowania, wynikającego z temperatury zewnętrznej oraz harmonogramu funkcjonowania budynku. Z rozmów z użytkownikami budynków wynika, że są one często przegrzane.

Często jedyną odpowiedzią na zbyt wysoką temperaturę powietrza w budynku jest… otwieranie okien. Powoduje to ogromne straty ciepła i przyczynia się to jeszcze większej produkcji ciepła. Każdy z wykorzystywanych kotłów i węzłów powinien być zaopatrzony w automatykę sterującą jego pracą. Podstawowa automatyka powinna regulować ilość produkowanego ciepła , biorąc pod uwagę chwilową temperaturę zewnętrzną, temperaturę w wybranych ogrzewanych pomieszczeniach oraz kalendarz użytkowania obiektu. W dniach, w których dany obiekt nie pracuje oraz poza godzinami jego pracy , zaleca się obniżenie temperatury wewnątrz budynku do 16°C. Stosowanie nocnych i weekendowych obniżeń temperatury powinno przynieść 10-15% oszczędności ciepła.

Ukraine