Przejdź do treści

Piotr Chrzanowski – Kierownik Projektów ds. OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Władze Ukrainy postawiły sobie ambitne cele wzrostu udziału OZE – zgodnie ze Strategią Energetyczną Ukrainy ma on wynieść 11% końcowego zużycia energii w roku 2020 (bez wliczania generacji energii z elektrowni wodnych, które dostarczą kolejne 13%). Doskonałe warunki wiatrowe, ogromny potencjał biomasy rolniczej i leśnej, wysokie temperatury wód termalnych (występujących m.in. w obwodzie charkowskim) a także duży potencjał energetyki słonecznej sprawiają, że odnawialne źródła energii mają szansę stać się ważnym elementem w miksie energetycznym Ukrainy.

Mimo ogromnego potencjału, w inwentaryzowanych gminach nie występują duże instalacje OZE produkujące energię elektryczną. Źródła odnawialne odgrywają jednak dużą rolę w produkcji ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. W zinwentaryzowanych budynkach w pięciu hromadach najpopularniejszym paliwem są gaz oraz biomasa (najczęściej pellety produkowane z wytłok słonecznika). Jednym z problemów wskazywanych przez hromady, to zmniejszająca się dostępność biomasy na rynku oraz znaczny wzrost jej cen.

Rozwiązaniem na te problemy jest obniżenie zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez wykonanie kompleksowych termomodernizacji wynikających z audytów energetycznych. Największe oszczędności będą widoczne w przypadku dużych kompleksów budynków, typu szkoły. W przypadku obiektów o mniejszej powierzchni warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem – pompami ciepła. Pompy ciepła wykorzystują energię ciepła zakumulowanego w powietrzu, wodzie lub gruncie do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania bądź przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne, warto zastanowić się również nad instalacjami fotowoltaicznymi, które mogą generować energię elektryczną z promieniowania słonecznego na potrzeby pracy pompy ciepła. Warunkiem wydajnego funkcjonowania instalacji jest jej prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie.

W hromadach dało się zauważyć chaos w działaniach inwestycyjnych. Zachęcamy władze do wspólpracy z dobrymi firmami doradczymi, wykonywanie audytów przed działaniami termomodernizacyjnymi oraz szczegółowe i przemyślane planowanie inwestycji. Takie podejście pzapewni największe oszczędności energii przy jak najmniejszych kosztach inwestycyjnych.

Ukraine